Biuletyn Informacji Publicznej
Sklejka Orzechowo S.A.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu IV kadencji Spółki
Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie