Biuletyn Informacji Publicznej
Sklejka Orzechowo S.A.

      Co to jest?

Rada Nadzorcza

Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie

działając na podstawie § 25 ust.2 Statutu Spółki Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą
w Orzechowie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU